Luytt Music Editions


De Cock, Nicolas


Nicolas De Cock studeerde viool aan het conservatorium van Gent bij M. Bezverkhni (1e laureaat Koningin Elisabeth wedstrijd ‘76). Hij behaalde er in 2002 zijn meestergraad en begon intussen op regelmatige basis muziek te schrijven.

Hij ontwikkelde zich hierin verder in de compositieklas van Dirk Brossé, eveneens  aan het conservatorium van Gent.

Nicolas behaalde in 2005 zijn masterdiploma compositie met grote onderscheiding en is vooral actief als componist, orkestrator en arrangeur. De voorbije jaren werkte hij zeer nauw samen met Dirk Brossé. De arrangementen en orkestraties die uit deze samenwerking voortvloeiden werden onder meer uitgevoerd door Brussels Philharmonic Orchestra, Symfonieorkest Vlaanderen, De Filharmonie, Het Nationaal orkest van België,  Noord Nederlands Orkest, L'Orchestre de la Suisse Romande, The London Symphony Orchestra, The Chamber Orchestra of Philadelphia, Prima La Musica, The London Voices, José Van Dam, Julia Migenes, Sinead O'Connor, Qilian Chen en vele anderen.

Als componist valt Nicolas De Cock niet in één vakje te stoppen. Hij is thuis in vele muzikale stijlen en schrijft voor heel diverse bezettingen. Zijn oeuvre omvat onder meer kamermuziek, koormuziek, werk voor harmonieorkest, een vioolconcerto, enz.

Tot de recente werken behoren onder meer een strijkkwintet, een suite voor strijkorkest en de liedcyclus “Gorgeous Nothings” een cyclus van 5 liederen voor strijkorkest, sopraan, koor en harp, opgedragen aan de wereldvermaarde architect Paul Robbrecht.

Nicolas is tevens verbonden aan de muziekacademie Deinze als leerkracht muziektheorie.

Nicolas De Cock studied violin at the Ghent Royal Conservatory with M. Bezverkhni (1st prize Queen Elisabeth Competition 76). He graduated in 2002 and started composing at a regular base.

He further developped his composing skills in the class of Dirk Brossé, also at the Ghent Royal Conservatory.

Nicolas completed his masters degree in 2005 with high honors and is primarely working as a composor, orchestrator and arrager. The past few years he worked closely with Dirk Brossé. The arrangements and orchestrations that resulted from this collaboration were carried out by Brussels Philharmonic Orchestra, Symfonieorkest Vlaanderen, De Filharmonie, The National Orchestra of Belgium, Noord Nederlands Orkest, L'Orchestre de la Suisse Romande, The London Symphony Orchestra, The Chamber Orchestra of Philadelphia, Prima La Musica, The London Voices, José Van Dam, Julia Migenes, Sinead O'Connor, Qilian Chen and many others.

As a composer Nicolas De Cock feels at home in many different styles and genres and he writes for a great variety of instruments. His oeuvre inludes chamber music, music for choir, music for Wind Orchestra, a violin concerto,...

Some of his more recent works include a String Quintett, a suite for string orchestra and the song cycle “Gorgeous Nothings”, a cycle of 5 songs for string orchestra, soprano, choir and harp, dedicated to the world renowned architect Paul Robbrecht.

Nicolas is also associated with the music academy of Deinze as a teacher in Music Theory.0 product(en) gevonden voor "De Cock, Nicolas"

Sign Up for our Newsletter

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i