Luytt Music Editions


Nicolas DE COCK - In Flanders Fields


Nicolas DE COCK - In Flanders Fields

Productcode: LME 2017-01-001
Produkt voorwaarde: nieuw

2,95 € incl. belasting

Nicolas DE COCK - In Flanders Fields Overzicht

4-stemmige zetting van het overbekende gedicht van John McCrae.
Moeilijkheidsgraad 3,5/5

Een woordje uitleg van de componist: 

In Flanders fields...

Goed 100 jaar geleden schrijft de Canadese legerarts John McCrae deze legendarische woorden. Hij schrijft ze voor zijn goede vriend en landgenoot Alexis Helmer die sneuvelt in de loopgraven van Wereldoorlog I. Omdat er geen aalmoezenier aanwezig is krijgt John McCrae van zijn oversten de opdracht zelf de uitvaart te verzorgen. Na de uitvaart gooit McCrae het gedicht weg maar een collega officier vindt zijn notities en stuurt ze naar verschillende Britse tijdschriften. Eens gepubliceerd ontroert het gedicht meteen de hele wereld en tot op de dag van vandaag staat het symbool voor het persoonlijke verlies van zo velen.

 Bij het componeren van de muziek voor «In Flanders Fields» wilde ik vooral het gevoel van verdriet, eenzaamheid maar ook van strijdlust in de verf zetten.

John McCrae balanceert in het gedicht tussen hoop en wanhoop, troost en pijn. Die tegengestelde gevoelens inspireerden de muzikale taal van de compositie. Nu eens hard en doordringend, dan weer gloedvol en zalvend.

De muziek neemt de luisteraar mee op een emotionele reis. In het begin overheerst de eenzaamheid die snel plaats maakt voor opstandigheid en strijdlust. Uiteindelijk ebt de woede weg en maakt plaats voor troost en aanvaarding.


In Flanders fields...

A little over 100 years ago Canadian Army doctor John McCrae writes these legendary words. He writes them for his good friend and fellow countryman Alexis Helmer who falls in action in the trenches of World War I. Because there is no priest at hand his superiors ask John McCrae to arrange the funeral. After the funeral McCrae throws away the poem but a fellow officer finds his notes and sends them off to several British magazines. Once puplished, the poem moves the whole world and to this day it is a symbol for the personal loss of so many.

While composing the music of «In Flanders Fields» I especcially wanted to convey the feeling of sadness, lonelyness but also combativeness.

In his poem John McCrae lingers between hope and despair, comfort and pain. These opposite feelings inspired the musical languange of the composition. Sometimes harsh and piercing, sometimes soft and salient.

The music takes the audience on an emotional trip. First, loneliness dominates, soon making room for rebellion and vigour. At the end, anger subsides and makes room for comfort and acceptance.


Opties aankoop grotere hoeveelheden
enkele 2,95 €
2 Tot 16 2,95 €per stuk
17 Tot 50 2,50 €per stuk
51 Tot 150 2,00 €per stuk

Beoordelingen van klanten


Nog geen beoordelingen geplaatst - wees de eerste! (Schrijf beoordeling)

recent bekeken


Nicolas DE COCK - ..
Nicolas DE COCK - ..
2,95 €

Sign Up for our Newsletter

Product toegevoegd aan je winkelmandje
x

-------- of --------

Freewebstore - The Home of Free eCommerce More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More