Luytt Music Editions


Rosseau, Norbert


Norbert Rosseau:

Norbert Rosseau werd geboren in een artistieke familie in 1907: zijn moeder Stella Lussie behaalde een eerste prijs voor piano aan het conservatorium van Gent en zijn vader Maximiliaan was elektricien, violist, circusartiest en muzikale clown. Ze werkten allebei als variétéartiesten bij een lyrisch gezelschap dat vooral in Italië rondtrok. Al op jonge leeftijd kreeg Norbert vioolles van zijn vader. De Eerste Wereldoorlog zette vanaf 1915 de familie Rosseau voor lang in Italië vast. Norbert volgde er vioolles bij Armando di Piramo (eerste violist van het orkest van Montecarlo, later leider van een bekend zigeunerorkest en jazzpionier) en begon al op achtjarige leeftijd op te treden als vluchteling-wonderkind, “il piccolo celebre violonista direttore d'orchestra e compositore Norberto Rosseau”. Op twaalfjarige leeftijd begon hij compositie te studeren als privé-leerling van Giuseppe Mulè, op dat moment directeur van het Conservatorium te Palermo. Vanaf 1925 volgde Rosseau zijn leraar naar Rome, waar Mulè directeur was geworden van het Conservatorio di Santa Cecilia. Rosseau begon met studies over Italiaanse letterkunde en over geschiedenis van de oude muziek en nam vervolgens, steeds als privé leerling, pianoles bij Renzo Silvestri, orgelles bij Fernando Germani en fuga bij Cesare Dobici. Aan het Conservatorio di Santa Cecilia behaalde Rosseau in 1929 zijn diploma voor compositie. In datzelfde jaar volgde hij nog vervolmakingsstudies bij Ottorino Respighi en deed hij een dirigentenstage bij het filharmonisch orkest van Rome, terwijl hij regelmatig optrad als solist. 

In 1932 werd hij opgeroepen voor zijn militaire dienstplicht in België: zijn ouders keerden mee terug en zetten een punt achter hun zwervend leven in Italië. Van oktober tot april woonde Norbert Rosseau in het ouderlijke huis in Gent, de zomermaanden bracht hij telkens door in Kerselare (bij Oudenaarde) waar hij als suikerbakker het familiebedrijf voortzette en waarmee hij in zijn onderhoud kon voorzien. Rond 1934 studeerde Rosseau psychologie en filosofie in Gent. Zijn carrière als concertviolist eindigde in 1940, toen hij als soldaat van het Belgische leger door een kogel aan zijn rechterhand gekwetst raakte. Van dan af legde hij zich toe op de compositie.

Al voor het uitbreken van WO II experimenteerde hij, als één van de eersten in Vlaanderen, met elektronische compositie en dodecafonie. In 1957 bezocht hij het ‘Centre de Recherches Radiophoniques’ in Parijs, in 1962 nam hij deel aan de ‘Internationale Ferienkurse für neue Musik’ in Darmstadt. Toen in 1963 te Gent het Instituut voor Psycho-akoestiek en Elektronische Muziek opgericht werd, ging hij er zelf les volgen bij Lucien Goethals. Van 1967 tot 1969 gaf hij aan het Conservatorium van Gent een cursus oude muziek en het bespelen van oude instrumenten.

De opuslijst van Norbert Rosseau telt 121 werken. Uit zijn oeuvre blijkt een brede interesse in stijlperiodes, compositiestijlen, poëzie en literatuur.

Als componist was Norbert Rosseau een eclecticus, die trouw bleef aan de grote tradities maar tegelijkertijd een grote nieuwsgierigheid toonde voor de twintigste-eeuwse werkwijzen. Zijn vroegste belangrijke werken zijn laat-romantisch en verenigen impressionistische en expressionistische stijlelementen in een tonale toonspraak. Vanaf 1947 ontwikkelde hij een eigen twaalftonenstelsel dat hij combineerde met een consonante harmonie, vandaar ook zijn benaming “harmonische dodecafonie.”

Hij was even sterk gefascineerd door de oude kerkmodi, het Gregoriaans en de Griekse monodie, als door experimenten met elektronica en concrete muziek, waarvan zijn Elektronische Mis (1967), met als basismateriaal bandopnamen van knapenstemmen, een kristallen beker en neertikkende waterdruppels, een voorbeeld is.

Kamiel Cooremans omschrijft Rosseau’s eigenheid als componist als volgt: “de essentie van zijn kunst […] ligt veeleer in het kritisch en persoonlijk aanwenden van oude en nieuwe middelen. In traditionele technieken was hij nooit een epigoon, in progressieve nooit een nieuwlichter. Bij hem geen slaafs aanleunen, geen doelloos experimenteren en ook geen vergissingen. Ondanks zijn grote bekommernis om de (echte) vorm hield hij zich steeds ver van alle formalisme.”

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Annelies Focquaert


0 product(en) gevonden voor "Rosseau, Norbert"

Sign Up for our Newsletter

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i