Luytt Music Editions

De drijvende kracht achter Luytt Music Editions is Leen Uytterschaut.

Na haar studies aan het Lemmensinstituut waar ze afstudeerde met grote onderscheiding als Meester in de Muziek optie piano, werkte ze de eerste jaren in het familiebedrijf van haar vader waar ze de nodige bedrijfsbeheer-ervaring opdeed. 

Als muzikant bleef ze actief als privé leerkracht en freelance pianist.

Na en paar jaar begon ze te werken als hoofdbibliothecaris van het Vlaams Radio Orkest. Deze vzw beheerde de enorme collectie partituren bijeengespaard door de NIR, BRT, BRTN-RTBF, tot VRO. Hier ontwikkelde zich de liefde voor het Belgisch muzikaal erfgoed. De opeenvolgende orkesten en ensembles van de openbare omroep speelden en creëerden doorheen de decennia immers een grote greep uit dit repertoire. 


In de functie van bibliothecaris ontwikkelde Leen haar vaardigheden in het digitaliseren van muziekpartituren. Dit gebeurde eerst exclusief voor het orkest en koor maar al snel ook voor externe partners.

Een vaak terugkerende klant in de beginjaren was CeBeDeM, het documentatiecentrum van de Belgische muziek. 

Sinds 2015 is CeBeDeM niet meer actief, maar er zijn andere klanten bij gekomen: het Studiecentrum voor Vlaamse muziek, De Boeckfonds, De Vocht Fonds, Filmfestival Gent, koren, Dirk Brossé, Ryuichi Sakamoto, ...

Een deel van het CeBeDeM archief is echter enkel nog toegankelijk ter inzage, niet meer als uitvoeringsmateriaal. Hier lag de basis voor het oprichten van een eigen uitgeverij: Leen wilde de partituren digitaliseren en na toelating van de componist of diens erfgenamen de muziek "ontsluiten". 

Vanaf 2020 ligt de focus compleet op het oeuvre van Lodewijk De Vocht. De andere werken die in de Luytt collectie zaten worden verder door Euprint verdeeld. 

En geniet van de muziek. 

Leen Uytterschaut

Sign Up for our Newsletter

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i