Luytt Music Editions

De drijvende kracht achter Luytt Music Editions is Leen Uytterschaut.

Na haar studies aan het Lemmensinstituut waar ze afstudeerde met grote onderscheiding als Meester in de Muziek optie piano, werkte ze de eerste jaren in het familiebedrijf van haar vader waar ze de nodige bedrijfsbeheer-ervaring opdeed. 

Als muzikant bleef ze actief als privé leerkracht en freelance pianist.

Na en paar jaar begon ze te werken als hoofdbibliothecaris van het Vlaams Radio Orkest. Deze vzw beheerde de enorme collectie partituren bijeengespaard door de NIR, BRT, BRTN-RTBF, tot VRO. Hier ontwikkelde zich de liefde voor het Belgisch muzikaal erfgoed. De opeenvolgende orkesten en ensembles van de openbare omroep speelden en creëerden doorheen de decennia immers een grote greep uit dit repertoire. 


In de functie van bibliothecaris ontwikkelde Leen haar vaardigheden in het digitaliseren van muziekpartituren. Dit gebeurde eerst exclusief voor het orkest en koor maar al snel ook voor externe partners.

Een vaak terugkerende klant in de beginjaren was CeBeDeM, het documentatiecentrum van de Belgische muziek. 

Sinds 2015 is CeBeDeM niet meer actief, maar er zijn andere klanten bij gekomen: het Studiecentrum voor Vlaamse muziek, De Boeckfonds, De Vocht Fonds, Filmfestival Gent, koren, Dirk Brossé, Ryuichi Sakamoto, ...

Een deel van het CeBeDeM archief is echter enkel nog toegankelijk ter inzage, niet meer als uitvoeringsmateriaal. Hier lag de basis voor het oprichten van een eigen uitgeverij: Leen wilde de partituren digitaliseren en na toelating van de componist of diens erfgenamen de muziek "ontsluiten". 

De uitgeverij vraagt veel werk, het digitaliseren vraagt veel tijd, de partituren op getalsterkte aanmaken vraagt veel investering. Het is duidelijk dat dit project geen gouden koe is maar eerder op idealisme gebaseerd is. 
Daarom willen we jullie vragen om de auteursrechten te respecteren en geen copies van de uitgaves te maken. 

Alvast bedankt! 
En geniet van de muziek. 

Leen Uytterschaut

Sign Up for our Newsletter

Freewebstore - Get your free ecommerce store now More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More